Установе попут музеја које се претежно баве прошлошћу, по природи ствари имају и своју сопствену историју. Сакупљање старина са подручја Браничева датира још из прве половине 19. века, с обзиром да је читав пожаревачки крај био богат многим остацима старина. После вишегодишњих сакупљања старина, првенствено археолошких предмета (нумизматике) из Виминацијума, при Пожаревачкој гимназији је 1895. установљена музејска збирка. Правила Музеја донета су 22. јануара 1896. године. У Србији је до тада постојао само Народни музеј у Београду, основан 1844. године. Оснивање музеја у Србији образложило је Попечитељство просвештенија у свом оснивачком акту 10. маја 1844. године потребом обавезног сакупљања старина и то упутило свим окружним начелницима. Установе попут музеја које се претежно баве прошлошћу, по природи ствари имају и своју сопствену историју. Сакупљање старина са подручја Браничева датира још из прве половине 19. века, с обзиром да је читав пожаревачки крај био богат многим остацима старина. После вишегодишњих сакупљања старина, првенствено археолошких предмета (нумизматике) из Виминацијума, при Пожаревачкој гимназији је 1895. установљена музејска збирка. Правила Музеја донета су 22. јануара 1896. године.