7Историјско – уметничка збирка Народног музеја у Пожаревцу садржи 658 дела. Историјско – уметничка збирка има три легата: 

     - Легат Миодрага Марковића који садржи 47 дела међуратног периода међу којима су слике  Јована Бијелића, Недељка Гвозденовића, Милана Коњовића, Мила Милуновића, Пеђе Милосављевића, Зоре Петровић, Михајла Петрова, Ивана Радовића, Љубице Сокић, Вељка Станојевића, Светислава Страле, Марка Челебоновића...   

     - Легат Јелене Ћирковић и Михајла Петрова   

     - Легат Мирослава Арсића кога чине 120 графика малог формата. Ова збирка је настала континуираним сакупљањем Мирослава Арсића, академског сликара и графичара, и разменом са колегама графичарима и сликарима из наше земље и иностранства.

Историјско – уметничка збирка Народног музеја у Пожаревцу садржи дела савремених уметника која су добијена поклоном од уметника после изложби међу којима су слике Миодрага Нагорног, Александра Луковића, Мирјане Маодуш, Николе Жигона итд. 


 

ФОТО ГАЛЕРИЈА