Јавне набавке 2018. - преузимање докумената

План јавних набавки за 2018. годину - Актуелна верзија

Претходне верзије:

План јавних набавки за 2018. годину - верзија 1
План јавних набавки за 2018. годину - верзија 2
План јавних набавки за 2018. годину - верзија 3
План јавних набавки за 2018. годину - верзија 4
План јавних набавки за 2018. годину - верзија 5


УСЛУГЕ ШТАМПАЊА ЈНМВ 1/2018:

Позив за подношење понуда за јавну набавку
Конкурсна документација за јавну набавку
Одлука о додели Уговора
Обавештење о закљученом уговору
ЗАКЉУЧЕНО


 УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ ЈНМВ 2/2018:

Позив за подношење понуда за јавну набавку
Конкурсна документација за јавну набавку
Обавештење о закљученом уговору 
ЗАКЉУЧЕНО


 УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ПРОМОТИВНОГ МАТЕРИЈАЛА ЈНМВ 3/2018:

Позив за подношење понуда за јавну набавку
Конкурсна документација за јавну набавку
Обавештење о обустави поступка јавне набавке
ОБУСТАВЉЕНО


 ИЗНАЈМЉИВАЊЕ БИНЕ И ПРАТЕЋЕ ОПРЕМЕ
ЗА ПОТРЕБЕ ОДРЖАВАЊА МУЗИЧКОГ ПРОГРАМА
ЈНМВ 4/2018:

Позив за подношење понуда за јавну набавку
Конкурсна документација за јавну набавку
Одлука о додели уговора за јавну набавку
Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку


 УСЛУГЕ СМЕШТАЈА ГОСТИЈУ 5/2018:

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору


 УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ФИГУРА ИСТОРИЈСКИХ ЛИЧНОСТИ
ЗА ЈУБИЛЕЈ 300 ГОДИНА ОД ПОТПИСИВАЊА
ПОЖАРЕВАЧКОГ МИРА ЈНПП 6/2018:

Позив за подношење понуда за јавну набавку
Конкурсна документација за јавну набавку
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору


ИЗГРАДЊА САНИТАРНОГ ЧВОРА У
ЕТНО КУЋИ ЈНМВ 7/2018:

Позив за подношење понуда за јавну набавку
Конкурсна документација за јавну набавку
Обавештење о обустави поступка јавне набавке


ОСВЕТЉЕЊЕ ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ
ЈНМВ 8/2018:

Позив за подношење понуда за јавну набавку
Конкурсна документација за јавну набавку
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору


 РЕКОНСТРУКЦИЈА И ИЗГРАДЊА СТАЗА 
ЈНМВ 9/2018:

Позив за подношење понуда за јавну набавку
Конкурсна документација за јавну набавку
Одлука о додели уговора за јавну набавку
Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку
ЗАКЉУЧЕНО


 БОЈЕЊЕ ФАСАДЕ ШАТОРА 
ЈНМВ 10/2018:

Позив за подношење понуда за јавну набавку
Конкурсна документација за јавну набавку
Обавештење о обустави поступка јавне набавке


РУШЕЊЕ И ИЗГРАДЊА ЖАРДИЊЕРА
ЈНМВ 11/2018:

Позив за подношење понуда за јавну набавку
Конкурсна документација за јавну набавку
Обавештење о обустави јавне набавке


 НАБАВКА И ПОПРАВКА МОБИЛИЈАРА
ЈНМВ 12/2018:

Позив за подношење понуда за јавну набавку
Конкурсна документација за јавну набавку
Одлука о додели уговора за јавну набавку
Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку


 УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИЛА У ЕТНО ПАРКУ ЈНМВ 13/2018:

Позив за подношење понуда за јавну набавку
Конкурсна документација за јавну набавку
Одговори на питања 1
Одговори на питања 2
Одговори на питања 3
Измењена и допуњена конкурсна документација за јавну набавку
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава
Одлука о додели уговора за јавну набавку
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за јавну набавку
Обавештење о обустави поступка јавне набавке
ОБУСТАВЉЕНО


РЕКОНСТРУКЦИЈА И ИЗГРАДЊА
ОГРАДЕ СА КАПИЈОМ 14/2018:

Позив за подношење понуда за јавну набавку
Конкурсна документација за јавну набавку
Одлука о додели уговора за јавну набавку
Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку


 ИЗГРАДЊА САНИТАРНОГ ЧВОРА 
У ЕТНО КУЋИ 17/2018:

Позив за подношење понуда за јавну набавку
Конкурсна документација за јавну набавку
Одлука о додели уговора за јавну набавку
Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку


 БОЈЕЊЕ ФАСАДЕ ШАТОРА 18/2018:

Позив за подношење понуда за јавну набавку
Конкурсна документација за јавну набавку


РУШЕЊЕ И ИЗГРАДЊА ЖАРДИЊЕРА 19/2018:

Позив за подношење понуда за јавну набавку
Конкурсна документација за јавну набавку
Одлука о додели уговора за јавну набавку
Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку


 УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ПРОМОТИВНОГ МАТЕРИЈАЛА
ЈНМВ 20/2018:

Позив за подношење понуда за јавну набавку
Конкурсна документација за јавну набавку
Одлука о додели уговора за јавну набавку
Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку


 УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ЈНМВ 21/2018:

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена и допуна конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору