legat

Уметничку збирку коју је за живота сакупио, Миодраг Марковић је при крају живота поклонио Пожаревцу. Легат садржи колекцију од 46 дела (уља, цртеже, гвашеве и аквареле), као и намештај, књиге, фотографије, писма, одликовања. Збирка је за јавност отворена 1982. године.