АНТИЧКА ЗБИРКА

Античка збирка Народног музеја Пожаревац, најстарија је формирана  збирка овог музеја. Њено формирање је започело у периоду када је и основна Гимназијска збирка (1896. године), која је прерасла у Народни музеј Пожаревац. Близина Виминацијума и повећани интерес за старине иницирали су потребу за формирањем  институцуције  која би омогућила чување и презентовање археолошких предмета. На жалост већина предмета који су сакупљени у периоду до 1915. године, нестала је током 1.св.рата.

Језгро Збирке представљају предмети који су у музеј дошли  путем откупа и поклона, док мањи део представљају предмети прикупљени путем археолошких ископавања: Маргума, Ледерате и Калишта.

У Збирци се  чувају предмети из периода римске доминације, на територији Браничева, као и предмети касноантиког  и рановизантијског перода. Хронолошки их можемо сврстати у период од 1-6. в.н.е.

Најзначајнији локалитети са који потиче материјал у Збирци су: Виминацијум, Маргум, Муниципијум (Калиште), Ледерата, Баре и др.

Портрет цара Кара

Античку збирку чини више колекција шредмета који су коришћени у свакодневном животу: колекција накита (израђеног од злата, сребра, бронзе),  колекција фибула, колекција гема и камеја, колекција оружја, колекција предмета израђених од олова (огледала, амулети, Венере, урна), колекција предмета израђених од кости (чешљеви, укоснице, оплате, коцке за игру), посуђа, оруђа, лампи (од глине и бронзе), римске опеке са натписима, медицински инструменти, колекција предмета израђених од мермера и камена, међу којима се истичу дела римске портретне уметности, као што је портрет цара Кара (Маргум, Дубравица).

Лапидаријум

Посебну целину Збирке представља лапидаријум, као јединствена изложба на отвореном и у коме су изложени мермерни и камени споменици, као што су: надргобне стеле, саркофази, архитектонски елементи, епиграфски натписи, скулптуре. Најмонументалнији споменик је проконески саркофаг са гирландама, који се датује у 2.в.н.е. и који је једини сачувани споменик из старог гимназијског лапидаријума.

РИМСКА НУМИЗМАТИЧКА ЗБИРКА

Саставни део  Античке збирке чини  Збирка римског новца. Збирка је формирана путем откупа и поклона,  док мањи део потиче са ископавања Маргума, Ледерате и Калишта. Збирка садржи царски, колонијални и касноантички новац, а хронолошки се може определити и период од 1-4. века. Највећи број налаза у Нумизматичкој збирци представљају провинцијска ковања у бронзи, кована у  виминаијумској ковници. Од провинцијских ковања знатним бројем, заступљен је и  новац Никеје и новац Провинције Дакије.

Кустос Античке збирке са лапидаријумом и Збирке римског новца

Теодора Бранковић, виши кустос археолог

teodora.brankovic@muzejpozarevac.rs