АНТИКА

Портрет цара Кара

Античку збирку чини више колекција шредмета који су коришћени у свакодневном животу: колекција накита (израђеног од злата, сребра, бронзе),  колекција фибула, колекција гема и камеја, колекција оружја, колекција предмета израђених од олова (огледала, амулети, Венере, урна[1]), колекција предмета израђених од кости (чешљеви, укоснице, оплате, коцке за игру), посуђа, оруђа, лампи (од глине и бронзе), римске опеке са натписима, медицински инструменти, колекција предмета израђених од мермера и камена, међу којима се истичу дела римске портретне уметности, као што је портрет цара Кара ( Маргум, Дубравица)[2].

ПАНОРАМА ЛАПИДАРИЈУМА

Посебну целину Збирке представља лапидаријум[1], као јединствена изложба на отвореном и у коме су изложени мермерни и камени споменици, као што су: надргобне стеле, саркофази, архитектонски елементи, епиграфски натписи, скулптуре. Најмонументалнији споменик је проконески саркофаг са гирландама[2], који се датује у 2.в.н.е. и који је једини сачувани споменик из старог гимназијског лапидаријума.

FULL WIDTH HI-RES FOTOGRAFIJA KOVANICE UZ NASLOV

Саставни део  Античке збирке чини  Збирка римског новца. Збирка је формирана путем откупа и поклона,  док мањи део потиче са ископавања Маргума, Ледерате и Калишта. Збирка садржи царски, колонијални и касноантички новац, а хронолошки се може определити и период од 1-4. века. Највећи број налаза у Нумизматичкој збирци представљају провинцијска ковања у бронзи, кована у  виминаијумској ковници. Од провинцијских ковања знатним бројем, заступњен је и  новац Никеје и новац Провинције Дакије.

ФОТКЕ НОВЦА ИЗНАД