СРЕДЊОВЕКОВНА ЗБИРКА

Оснивањем Народног музеја у Пожаревцу 1895.године (при Пожаревачкој гимназији), годинама је на разне начине и различитим путевима доспевао материјал из праисторије, преко антике, средњег века до турског периода, XIX  и почетка XX века. Овај материјал је дугогодишњим залагањем стручних радника музеја,  систематизован, класификован и у одређене збирке заведен и смештен. С обзиром да је овај крај богат археолошким налазима, збирке у својим депоима чувају већу количину налаза, међу којима има и репрезентативних примерака.

Поред многобројних случајних налаза, који сачињавају део средњовековне збирке, значајну улогу имала су и систематска и заштитна ископавања Археолошког института која су  предвиђена дугогодишњим планом  – 50-тих година 20 века ископавали у селу Дубравици, локалитет Орашје   и 80-тих година XX века у Старом Костолцу,  средњовековно Браничево на локалитетима: Мали град, Велики град, Рудине и Светиња.

Локалитет Светиња

Локалиет Светиња је вишеслојно налазиште које се може сврстати у три основна  стратиграфска  и хронолошки издвојена стратума.  Средњи стратум,  датован  је у VI век, док најмлађи стратум припада периоду XII и XIII  века.  На локалитету Светиња, поред многобројних других  налаза, нађен је и новац у распону од II  до XVIII века.

Аверс и реверс полуфолиса Јустинијана I  од 20 нума (ознака К).

Локалитет Рудине

Локалитет Рудине  представљало је подграђе  средњовековног града Браничева, датован у XII и XIII век. У најмлађем културном хоризонту, на поду куће,  нађен је бронзани крст – енколпион датован у XII век. На аверсу је приказано урезано распеће Христово, док је на реверсу пресдстава  Богородице Оранте.  На аверсу, испод хоризонталних кракова крста урезан је натпис  ICXC-NHKA , док је на реверсу, изнад Богородичине главе урезан монограм MHP-QV, а са стране поред руку палмине гране. Такође, на овом локалитету откривена је и једна мања расута остава новца и накита датована у последњу деценију XIII века. Поред новца, нађен је сребрни пар наушница са три јагоде  тзв. ” токајског ” типа.

бронзани крст – енколпион, XII век

Наушнице са три јагоде тзв. ,,токајског” типа.

У селу Сибница, недалеко  од Петровца на Млави, 1969 године, на приватном имању,приликом обраде земљишта нађена је остава накита. У керамичком суду, нађено је 57 слепљених апликација различитих облика и димензија. Датоване у XIV-XV век.

Почелице

Почелице- врста дијадеме која се носила на челу.

Нађене су три врсте почелица. 

1. Почелице  квадратног облика,израђене  од сребрног лима са позлатом у техници искуцавања.

 2. Почелице  правоугаоног облика са горњим делом сферичног облика. Израђене од сребрног лима са позлатом у техником отискивања  матрициом.  Доњи део украшен је   фантастичном животињом -грифоном ( у улози заштите) , док је горњи део украшен  стилизованим крином,  симболом Богородице. 

3. Почелице правоугаоног облика, чији је горњи део стилизован у облику крина.Израђене су од златног лима у техници отискивања матрицом.На средин су украшене представом дрвета живота изеђу две птице, које су кљуновима окренуте  ка дрвету. Стабло дрвета је чланковито издељено и завршава се у облику стилизованог крина.             

У селу Баре , 1973 године откупљен је гвоздени дворучни мач без накрснице, који је нађен на приватном имању, приликом обраде земљишта . Израђен техником ковања,  датован у  XV век. Дужина мача  1,10 цм.                     

Кустос Средњовековне збирке

Оливера Миловић, виши кустос археолог

olivera.milović@muzejpozarevac.rs